Generelle vilkår

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Forord

Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold mellom innleier og utleier, og omfatter leie av arbeidskraft hvor innleier har instruksjonsretten overfor arbeidstakeren med ansvar blant annet for daglig veiledning og arbeidsledelse. Disse alminnelige kontrakts-bestemmelser utfylles av oppdragsspesifikke vilkår som bekreftes skriftlig for hvert enkelt oppdrag (Oppdragsbekreftelser).
Last ned vilkår
Image