Bemanning

Vi leier ut fagarbeidere, konsulenter og annet personell for å dekke tidsbegrensede behov hos kunde – og løser de fleste oppdrag på kort varsel. Som bemanningsbyrå er vi svært opptatt av å følge lovverket og behandle våre ansatte med respekt. Samtidig ønsker vi å gi næringslivet større handlingsrom, skape økt aktivitet og flere arbeidsplasser.
Kontakt oss

Personell til de største industribedriftene

Fagarbeidere

Vi leverer fagarbeidere innen alle fag på sorte og hvite disipliner. I tillegg leverer vi konsulenter. Vi har strenge rutiner for å sikre at de ansatte besitter kompetansen og erfaringen som kunden etterspør, samt kontrollere at de stiller med riktig utstyr, nødvendige kursbevis og gyldige sertifikater. I samarbeid med oppdragsgiver vektlegger vi tett oppfølging av hver enkelt, både med hensyn til mestring, rettigheter og trivsel.

Vi leverer personell til noen av de største industribedriftene på Sørvestlandet, som stiller strenge krav til kvalitet og etterrettelighet. I kraft av vårt heleide datterselskap Level Prosjekt har vi tariffavtale med EL og IT Forbundet samt Fellesforbundet (Industrioverenskomsten). Vi er ISO-sertifisert (9001-2015) og godkjent som Revidert Arbeidsgiver av NHO Service og Handel, samt har medlemskap i Nelfo.

Vi formidler også utenlandsk arbeidskraft, og har blant annet et eget bemanningsbyrå i Polen, Level Agency.

Rekruttering Laastad

Innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak

Hva innebærer de nye innleiereglene for bedriftene? Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Adgangen til innleie fra bemanningsofretak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det vil si at midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp eller prosjekt, kun vil være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg i dine prosesser fremover.

Våre rådgivere

Kvalifiserte personer til de fleste bransjer

Fagspesialister og kontormedarbeidere

Ved behov for midlertid ekspertise, i forbindelse med et prosjekt, avvikling av permisjon eller lignende, håndterer vi bestillingen som en rekruttering og tar utgangspunkt i et aktivt søk – enten du vil ha tak i en ingeniør, controller, utvikler, regnskapsfører eller koordinator, for å nevne noe.

Dersom det er en særlig viktig stilling som skal fylles, hender det at vi anbefaler annonsering og en grundigere utvelgelsesprosess. Ta kontakt for mer info om hvilke tjenester vi kan tilby på dette området.

Rekruttering Laastad

Utvalgte kundereferanser

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image